Karakusa 3.75" Sauce Dish

Item No: J3164

J3164

Ebi 3.75" Sauce Dish

Item No: J3162

J3162

Karakusa Vine 4.5" Rice Bowl

Item No: 200225

200225

Monyou 6.5" Hana Seigaiha Plate

Item No: J3999

J3999

Sold Out Available After 07-02-2024 Sign In To Add To Cart
Sensuji Lines 4.5" Rice Bowl

Item No: 200229

200229

Shidae Ferns 4.5" Rice Bowl

Item No: 200228

200228

Monyou 6.5" Asanoha Plate

Item No: J3998

J3998

Sold Out Available After 07-02-2024 Sign In To Add To Cart
Top