Blue & White

Kiku 3.5" Sauce Bowl

Item No: J3731B

BOWL 3.5" KIKU 1.5"H

Available
Kiku 7 Oz. Mug With Saucer

Item No: J3562B

KIKU MUG WITH SAUCER

Kiku Karakusa 8.25" Bowl

Item No: J3565A

KIKU KARAKUSA BOWL

Available
Kikuzome Karakusa 10" Plate

Item No: J3808

KIKUZOME KARAKUSA PLATE

Kikuzome Karakusa 4.5" Rice Bowl

Item No: J2785

Kikuzome Karakusa Rice Bowl

Kikuzome Karakusa 5" Bowl

Item No: J2942

Kikuzome Karakusa Bowl

Kikuzome Karakusa 6" Bowl

Item No: J2576

Kikuzome Karakusa 6"" Bowl

Kobana 12 Oz. Mug

Item No: J3510D

KOBANA MUG

Koimari Botan 10" Plate

Item No: J3807

KOIMARI BOTAN PLATE

Koimari Botan 4.5" Rice Bowl

Item No: J2784

Koimari Botan Rice Bowl

Koimari Botan 6" Bowl

Item No: J2578

Koimari Botan 6"" Bowl

Koushi Blue 8.25" Bowl

Item No: J3486

KOUSHI BLUE LARGE BOWL

Sold Out
Kyo Karakusa 12 Oz. Mug

Item No: J3510A

KYO KARAKUSA MUG

Kyo Komon 12 Oz. Mug

Item No: J3510C

KYO KOMON MUG

Kyo-Karakusa 6" Bowl

Item No: C837

Kyo-Karakusa 6"" Bowl

Madori 7 Oz. Mug With Saucer

Item No: J3562A

MADO MUG WITH SAUCER

Madori Aika 6.5" Bowl

Item No: J3564A

MADORI AIKA BOWL

Sold Out
Mayu Ichimatsu 3" X 3.25" Sauce Dish

Item No: J3790C

ICHIMATSU SAUCE DISH

Sold Out
Mayu Moon & Rabbit 3" X 3.25" Sauce Dish

Item No: J3790B

MOON & RABBIT SAUCE DISH

Top