Furoshiki Dogs 20" Sq.

Item No: 50813001

50813001

Furoshiki House 20" Sq.

Item No: 50813003

50813003

Furoshiki Cats Kuniyoshi

Item No: 990-M066

990-M066

Furoshiki Sakura 20" Sq.

Item No: 50812110

50812110

Furoshiki Fireworks 20" sq.

Item No: 50812070

50812070

Furoshiki Cats 20" Sq.

Item No: 50813000

50813000

Tenugui Spirit Life

Item No: 990-Y030

990-Y030

Tenugui White Spirits

Item No: 990-Y010

990-Y010

Black Parade Demon Furoshiki

Item No: 990-Y009

990-Y009

Sold Out
Tenugui Cat & Ball

Item No: 990-Y011

990-Y011

Furoshiki Bear 19"

Item No: 990-M067

990-M067

Furoshiki Crocodile

Item No: 990-M079

990-M079

Top